Stormschade?

Hopelijk hebben uw eigendommen geen schade opgelopen na de passage van storm Ciara afgelopen weekend. Als dit toch het geval is, is het belangrijk dat u de nodige bewijsstukken verzamelt voor de aangifte bij de verzekering. Ook indien de storm niet als ramp wordt erkend kan u dit immers aangeven. We overlopen een aantal belangrijke weetjes.

Stormschade aan uw huis: brandverzekering

Gelukkig hebben 95% van de huiseigenaars een brandverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt ook de materiële schade die veroorzaakt wordt door het vallen van een boom op een gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door elektriciteit, rook of roet, waterschade, glasschade en gebouwschade. Dat betekent dat stormschade aan en in een huis en aan de vaste constructies zoals een tuinhuisje of schutting meestal is verzekerd.

Indien u schade heeft door derden, bijvoorbeeld door dakpannen die op uw veranda vielen, dient hun verzekering ‘aansprakelijkheid’ tussen te komen indien hen geen nalatigheid kan opgelegd worden (bijvoorbeeld een dak in slechte staat).

Stormschade rondom uw huis: afhankelijk van uw verzekering

Meestal valt alles wat buitenshuis staat buiten een gewone brandverzekering, maar dit hangt af van polis tot polis. In bepaalde polissen zijn vaststaande stukken zoals omheiningen, gemetselde barbecues, tuinhuisjes,… mee gedekt en soms zelfs losstaand tuinmeubilair tot een bepaald bedrag. Bekijk even uw polis of contacteer ons voor meer informatie.

Stormschade aan auto: autoverzekering

In principe dekt een omniumverzekering stormschade aan uw auto. Indien u geen omniumverzekering heeft afgesloten, kunt u alleen terugvallen op uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering (BA auto), die de schade (gedeeltelijk) dekt die door uw toedoen ontstaat bij derden. Indien het onweer als natuurramp erkend wordt, kunt u eventueel rekenen op een tussenkomst van het rampenfonds.

Bij lichamelijke letsels kunt u terugvallen op uw optionele bestuurdersverzekering.

Wat te doen bij stormschade?

Voor noodreparaties kunt u contact opnemen met de brandweer (volg hierover de instructies van de brandweer).  Belangrijk: neem zoveel mogelijk foto’s van detail en geheel, vóór de reparatie. Neem daarna contact met ons op met een omschrijving en foto’s van de schade. U kunt alvast offertes aanvragen voor reparaties en ons de facturen sturen van de noodreparaties.

Bewaar indien mogelijk de beschadigde objecten voor expertise.

Rampenfonds

Indien u uw schade niet kunt verhalen op een verzekering, bestaat er nog de mogelijkheid van een claim bij het Rampenfonds. Volg de berichtgeving over de storm om te bekijken of dit ook voor storm Ciara het geval is.

Meer weten?

Wilt u weten of u goed verzekerd bent of wilt u aanvullende verzekeringen afsluiten? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken we snel wat voor u de beste oplossing is.